Lĩnh vực hoạt động

 • XUẤT BẢN SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ
  XUẤT BẢN SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ

  Liên kết với Nhà xuất bản trong các lĩnh vực khai thác bản thảo; biên tập sơ bộ bản thảo; in xuất bản phẩm; phát hành xuất bản phẩm nhằm cung cấp các thông tin và kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về mặt chuyên môn, pháp lý trong các lĩnh vực.

 • TỔ CHỨC SỰ KIỆN
  TỔ CHỨC SỰ KIỆN

  Tổ chức sự kiện: hội nghị, hội thảo liên quan đến ngành xây dựng nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng có cơ hội học hỏi, giao lưu, giới thiệu sản phẩm của công ty mình đến với các đơn vị khác..

 • TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO
  TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO

  Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu trong ngành xây dựng giúp cán bộ kỹ sư nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức các đoàn công tác tham quan, học tập tại nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

 • TƯ VẤN XÂY DỰNG
  TƯ VẤN XÂY DỰNG

  Tư vấn đấu thầu; Tư vấn lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án xây dựng; Giám sát thi công xây dựng, Kiểm định xây dựng; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng;...

Tin tức nổi bật