Ảnh QC Trái
Ảnh QC phải

Công ty Cổ phần R&D Constech Việt Nam (R&D Constech) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện.

Hiện nay Constech hoạt động tập trung trên 4 lĩnh vực cơ bản bao gồm:

- Xuất bản sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm chuyên ngành:

+ Cung cấp các thông tin và kiến thức về mặt chuyên môn, pháp lý trong các lĩnh vực.

+ Chia sẻ các nghiên cứu và kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước trên mọi lĩnh vực.

+ Giới thiệu các doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp.

- Tổ chức sự kiện: Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực xây dựng với mục tiêu:

+ Thông tin, phổ biến rộng rãi các công nghệ, sản phẩm mới đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;

+ Đáp ứng nhu cầu truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm của các doanh nghiệp.

- Đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước:

+ Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ trong ngành xây dựng.

+ Tổ chức các chuyến tham quan, giao lưu và học tập tại nước ngoài; tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức trong nước có cơ hội để nắm bắt thông tin, kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng.

- Tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ:

Tư vấn đầu tư, thẩm tra, thẩm định, giám sát thi công, kiểm định chất lượng, tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án các dự án công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, điện, ...