Ảnh QC Trái
Ảnh QC phải

Hướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn quản lý dự án

Admin - 01/10/2020

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Lê Thanh Hải (Sơn La) gửi tới nhờ hướng dẫn giải đáp một số vướng mắc liên quan tới chi phí quản lý dự án trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều kiện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xây dựng chung cư để bán

Admin - 24/09/2020

Sau khi nhận được câu hỏi của bà Trần Thị Hiếu (Hà Tĩnh) về việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh xây dựng nhà chung cư để bán lại thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau.

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ

Admin - 20/09/2018

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ

Admin - 20/09/2018

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở