Ảnh QC Trái
Ảnh QC phải

Ấn phẩm Quản lý tòa nhà & Bảo trì công trình xây dựng - Số 02

Admin - 20/09/2018

Ấn phẩm “Quản lý tòa nhà và bảo trì công trình xây dựng” phát hành số 02 (tháng 5/2018), đây cũng là số đặc biệt Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 - 29/4/2018).

Ấn phẩm Quản lý Tòa nhà & Bảo trì công trình xây dựng - Số 01

Admin - 20/09/2018

Ấn phẩm “Quản lý tòa nhà và bảo trì công trình xây dựng” đã chính thức ra mắt trong tháng 10/2017.