Ảnh QC Trái
Ảnh QC phải

TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu trong ngành xây dựng giúp cán bộ kỹ sư nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức các đoàn công tác tham quan, học tập tại nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ.