Ảnh QC Trái
Ảnh QC phải

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức sự kiện: hội nghị, hội thảo liên quan đến ngành xây dựng nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng có cơ hội học hỏi, giao lưu, giới thiệu sản phẩm của công ty mình đến với các đơn vị khác..